Các giai đoạn cơ bản để phát triển nghề nghiệp

Nghiên cứu định hướng và nghề nghiệp nhằm giúp cho cá nhân ra khả năng nghề nghiệp, có quyết định lựa chọn đúng nghề ..

Các giai đoạn phát triển nghề nghiệp

Cuộc đời nghề nghiệp của con người trải qua nhiều giai đoạn thay đổi khác nhau, bắt đầu là giai đoạn khám phá – thăm dò; giai đoạn phát triển; thiết lập; duy trì và cuối cùng là giai đoạn suy tàn..

Giai đoạn phát triển (từ mới sinh – 14 tuổi)

Con người phát triển quá trình tự nhận thức, tự khẳng định mình thông qua cuộc sống, các mối quan hệ

Các trò chơi, cách cư xử của người lớn giúp trẻ dần hiểu được cách cần cư xử như thế nào

Phát triển những nhận thức ban đầu về lựa chọn nghề nghiệp

Giai đoạn khám phá, thăm dò (14 – 25 tuổi)

Vừa làm việc vừa thăm dò, hoặc vừa học vừa làm, vừa tìm hiểu nghề nghiệp trong tương lai

Cuối giai đọan con người đã chọn được một nghề phù hợp và bắt đầu cố gắng phấn đấu để theo đuổi mục đích của nghề nghiệp

Phát hiện ra các khả năng nghề nghiệp đích thực của mình và đưa ra quyết định hợp lý về việc tham gia các khóa đào tạo cần thiết cho sự phát triển nghề nghiệp

Giai đoạn thiết lập (25 – 44 tuổi)

Gồm 3 giai đọan nhỏ

Giai đoạn thử thách (25 – 30 tuổi): khám phá xem công việc họ chọn có thích hợp không? Nếu không họ sẽ tìm cách thay đổi.

Giai đoạn ổn định (30 – 40 tuổi): con người đã có các mục tiêu nghề nghiệp và đưa ra các chương trình, kế họach nghề nghiệp nhằm đạt mục tiêu nghề nghiệp.

Giai đoạn khủng hoảng nghề nghiệp (35 – 45 tuổi): con người có những so sánh giữa những gì mà họ đã phải hết sức cố gắng, theo đuổi những gì họ đã phải hy sinh hoặc chịu thiệt thòi vì nghề nghiệp.

Giai đoạn duy trì (40 tuổi – nghỉ hưu)

Con người thường đã có một vị trí ổn định, vững vàng trong công việc

Những cố gắng trong giai đọan này đều nhằm củng cố vị trí nghề nghiệp đó

Đây là giai đọan họ tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kiến thức cần thiết và làm việc có hiệu quả nhất

Giai đoạn suy tàn:

Khi tuổi đời con người đã cao và phải đối diện với sự thật đau lòng là sức khỏe không tốt, trí nhớ bị giảm sút, khả năng làm việc kém đi rõ rệt

Phải bằng lòng với sự giảm sút về mức độ trách nhiệm trong công việc và đến lúc phải chấp nhận vai trò mới của lớp trẻ

( Sưu tầm )

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>