tai nạn Boeing 757

Hãy tập trung 200% vào công việc!!! Nếu không cái giá phải trả là chính mạng sống của bạn

boeing-757-aeroperu

Xin hãy tôn trọng chính công việc của mình, bởi sẽ chẳng ai biết một cái lơ đễnh, một chút